مواد شوینده خودرویی MA*FRA نقشه سایتتماس با ماصفحه اصلی
این صفحه از وب سایت شرکت جنرال تولز در تاریخ ۲۰۲۴/۴/۱۷ چاپ شده است
صفحه اصلی  / دعوت به همکاری
دعوت به همکاری               

توجه : پر کردن مواردی که با *مشخص شده اند اجباری می باشد .


اطلاعات فردی:
نام: * 
نام خا نوادگی: * 
نام پدر: * 
شماره شناسنامه: * 
محل صدور: * 
تاریخ تولد: * 
محل تولد: * 
وضعیت تأهل: متاهل   مجرد
وضعیت نظام وظیفه (آقایان): خدمت كرده خدمت نكرده معافیت دائم معافیت پزشكی
آدرس محل سكونت: * 
تلفن تماس: * 
تلفن همراه : * 
Email :
تصویر : *
   
سوابق تحصیلی: (حداقل یك مورد)
عنوان مدرك (1): * 
رشته و گرایش (1): * 
سال شروع تحصیل (1): * 
سال اتمام تحصیل (1): * 
محل تحصیل (1):
توضیحات (1):
عنوان مدرك (2):
رشته و گرایش (2):
سال شروع تحصیل (2):
سال اتمام تحصیل (2):
محل تحصیل (2):
توضیحات (2):
عنوان مدرك (3):
رشته و گرایش (3):
سال شروع تحصیل (3):
سال اتمام تحصیل (3):
محل تحصیل (3):
توضیحات (3):
عنوان مدرك (4):
رشته و گرایش (4):
سال شروع تحصیل (4):
سال اتمام تحصیل (4):
محل تحصیل (4):
توضیحات (4):
سوابق مهم آموزشی:
عنوان دوره (1):
مدت دوره (1):
آموزش دهنده (1):
علت شركت در دوره (1):
عنوان دوره (2):
مدت دوره (2):
آموزش دهنده (2):
علت شركت در دوره (2):
   
عنوان دوره (3):
مدت دوره (3):
آموزش دهنده (3):
علت شركت در دوره (3):
   
عنوان دوره (4):
مدت دوره (4):
آموزش دهنده (4):
علت شركت در دوره (4):
   
سوابق شغلی:
عنوان شغل (1):
نوع استخدام (1):
نام سازمان (1):
مدت (1):
علت ترك كار (1):
آخرین حقوق دریافتی (1):
تلفن محل كار (1):
عنوان شغل (2):
نوع استخدام (2):
نام سازمان (2):
مدت (2):
علت ترك كار (2):
آخرین حقوق دریافتی (2):
تلفن محل كار (2):
عنوان شغل (3):
نوع استخدام (3):
نام سازمان (3):
مدت (3):
علت ترك كار (3):
آخرین حقوق دریافتی (3):
تلفن محل كار (3):
مهارت های كاربردی :
حداقل زبان خارجی و كامپیوتر
عنوان مهارت (1):
میزان تسلط (1): ضعیف متوسط خوب عالی
مدت كسب مهارت (1):
محل كسب مهارت (1):
توضیحات (1):
عنوان مهارت (2):
میزان تسلط (2): ضعیف متوسط خوب عالی
مدت كسب مهارت (2):
محل كسب مهارت (2):
توضیحات (2):
عنوان مهارت (3):
میزان تسلط (3): ضعیف متوسط خوب عالی
مدت كسب مهارت (3):
محل كسب مهارت (3):
توضیحات (3):
عنوان مهارت (4):
میزان تسلط (4): ضعیف متوسط خوب عالی
مدت كسب مهارت (4):
محل كسب مهارت (4):
توضیحات (4):
پرسش های تكمیلی:
آیا در حال حاضر مشغول به كار هستید؟ بلی   خیر
نام محل كار:
وضعیت بیمه:
آدرس محل كار:
تلفن محل كار:
آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟ بلی خیر
نوع بیماری:
   
   
چنانچه بیان توضیحات تكمیلی در نظر است ذیلاً مرقوم فرمائید:
توضیحات:
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت جنرال تولز می باشد